O nás

KOVO P+P sa zaoberá výrobou a obrábaním širokého spektra súčiastok a komponentov na zakázku podľa požiadaviek zákazníka. K hlavným činnostiam patrí delenie materálov (pílenie, pálenie plazmou), obrábanie materiálov (frézovanie, sústruženie, brúsenie, vŕtanie, vyvŕtavanie), zváranie a montáž.

KOVO P+P vyrába a dodáva pre svojich zákazníkov v Česku, Rakúsku, Nemecku, Francúzsku a Taliansku súčasti strojov a zariadení, ich kompletizované funkčné časti i jednotlivé súčiastky a náhradné diely. Výroba prebieha na NC a CNC automatoch, čiastočne na klasických obrábacích strojoch.

Naše hodnoty

 • lojálny k zákazníkovi
 • tímová práca smerujúca k výsledkom
 • priateľská ale seriózna pracovná atmosféra
 • kvalita, ktorá ctí naše meno
 • oddanosť k partnerom a ich subdodávateľom
 • bezpečnosť na pracovisku
 • vytvaráranie sociálneho dialógu a silných pracovných vzťahov
 • rovnosť pravidiel pre menších aj väčších partnerov
 • precíznosť v našej práci

Naše ciele

 • predstavovať také hodnoty v podnikateľskom prostredí, ktoré sú platné aj v medzinárodnom meradle - vysoká kvalita, nepretržitá starostlivosť o zákazníkov
 • pružne reagovať na potreby trhu a poskytovať svojim zákazníkom profesionálny predaj, poradenstvo a servis
 • zvýšenie efektivity a produktivity spoločnosti viacnásobnou implementáciou našich riešení
 • udržanie a zvyšovanie úrovne systému manažérstva kvality
 • udržanie morálne silnej a odborne zdatnej personálnej základne spoločnosti
 • prehlbovanie a skvalitňovanie vnútrofiremných procesov a zvyšovanie firemnej kultúry spoločnosti