Kontakt

Adresa

KOVO P+P, s.r.o.
Komenského 44
955 01  Topoľčany
Slovenská republika

Firemné informácie

IČO: 365 465 51
IC DPH: SK 2020 138 450
č. učt. SĽSP 0261857627/0900
IBAN: SK37 0900 0000 0002 6185 7627
BIC-SWIFT: GIBASKBX
telefón ústredňa: 00421 38 5326 570
fax: 00421 38 5326 570
email: pozri nižšie
Oddelenia
Pozícia Meno Telefón
konateľ Jozef Pecháč 00421 38 54398 42
konateľ / manažér kvality Peter Pargáč 00421 38 54398 43
riaditeľ Juraj Pecháč 00421 38 54398 31
obchodné oddelenie Bc. Mária Pravdová 00421 38 54398 41
obchodné oddelenie Ing. Katarína Porubská 00421 38 54398 41
ekonomické oddelenie Ing. Marta Pargáčová 00421 38 54398 44
technické oddelenie Miloš Pecháč 00421 38 54398 46
technické oddelenie Ing. Martin Pargáč 00421 38 54398 46
materiálové oddelenie / sklad Peter Dunajčík 00421 38 54398 47
oddelenie výroby Ľubomír Beňo 00421 38 54398 45
oddelenie technickej kontroly Ján Candrák 00421 38 54398 32
sklad náradia   00421 38 54398 48